โปรตีนในนมแพะคืออะไร

มีโปรตีน CPP (Casein Phosphopeptides)
เป็นตัวช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุสำคัญต่างๆ
เข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีแอลฟ่า เอสวัน น้อยกว่านมวัว
ถึง 8 เท่า ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยยาก

มีโปรตีนเบต้าแลคโตกลอบบูลิน น้อยกว่านมวัว
3 เท่า ซึ่งเป็นโปรตีนก่อแพ้ที่มีขนาดใหญ่ย่อยยาก จึงเหลือตกค้าง อยู่ในลำใส้ กลายเป็นสารก่อแพ้กระตุ้นให้ร่างกายแสดงอาการ แพ้ออกมา เช่น อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น

ไขมันโมเลกุลเล็กดียังไง?

ขนาดไขมันในนมแพะเล็กกว่าในนมวัว และประกอบด้วยกรดไขมันสายโซ่ขนาดกลางประมาณ 35%
ซึ่งต่างจากในนมวัวถึง 17% ทำให้ร่างกายสามารถย่อย และนำไปใช้ได้ง่าย

ไขมันโมเลกุลเล็ก
ย่อยและดูดซึมง่าย

แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้าง
กระดูกและฟันที่แข็งแรง

มีวิตามิน บี1 ช่วยใน
การทำงานของระบบประสาท
และกล้ามเนื้อ

มีวิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกาย
ได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต
โปรตีนและไขมัน

มีโปรตีน ให้กรดอะมิโนที่จำเป็น
ต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆ
ในร่างกาย

ขั้นตอนการผลิต

SINGLE FARM

MACHINE
MILKING

INSTANTLY
COOLING

PASTEURIZED & CHILLED

FRESH DELIVERY

ถาม-ตอบ

นมแพะมีกลิ่นหรือไม่

นมแพะมีกลิ่นเฉพาะของตัวนมแพะ แต่ไม่มีกลิ่นที่มีลักษณะไม่พึ่งประสงค์ เนื่องจากแพะของเราถูกเลี้่ยงด้วยอาหารที่เหมาะสมและมีการดูแลโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ทำไมนมแพะ
ของซิงเกิ้ลฟาร์มถึงดีกว่า

เนื่องจากนมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การรับน้ำนมแพะดิบที่มาจากฟาร์มแพะนมเดี่ยว ซึ่งมีการจัดการสุขลักษณะฟาร์มที่ดี ควบคุมความเย็นเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ตลอดการจัดเก็บและระหว่างขนส่งมายังโรงงานทุกวัน เมื่อนมดิบสดใหม่ส่งถึงโรงงานจะผ่านกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล

คนแพ้นมวัวสามารถทานได้มั้ย

สาเหตุของคนแพ้นมวัวมี 2 สาเหตุหลักๆ คือ
1) การแพ้น้ำตาลแลคโตส : โดยมากผู้แพัน้ำตาลแลคโตสจะมีอาการไม่สบายท้องหลังจากดื่มนม น้ำตาลแลคโตสในนมแพะมีปริมาณน้อยกว่าในนมวัว ทำให้ผู้ที่แพ้นมวัวและหันมาดื่มนมแพะจะมีโอกาสไม่สบายท้องน้อยกว่าหรืออาจไม่พบอาการ
2) การแพ้โปรตีนจากน้ำนม : การแพ้โปรตีนจากน้ำนมผู้แพ้อาจมีอาการ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน ไอ หอบ เป็นต้น กรณีนี้ไม่สามารถดื่มนมแพะได้ เนื่องจากโครงสร้างโปรตีนของนมแพะและนมวัวนั้นเหมือนกัน ผู้ที่แพ้นมวัวก็จะมีโอกาสแพ้นมแพะได้เหมือนกัน

สารอาหารเยอะกว่านมวัวหรือไม่

ในนมแพะมีสารอาหารกลุ่มแร่ธาตุ คือ แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในนมวัว ซึ่งช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

นมแพะเหมาะสำหรับเด็กหรือไม่

นมแพะเหมาะสมกับเด็กและคนทุกวัย เนื่องจากในนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ และมีปริมาณสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง เรียกว่า ไบโอแอคทีฟ คอมโพเนนท์ (Bioactive Components)

นมแพะใกล้เคียงกับนมแม่
มากกว่าวัว จริงหรือไม่

จริง เนื่องจากนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ตามธรรมชาติ (Natural Nucleotide) 5 ชนิดที่คล้ายกับนมแม่ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และมีสัดส่วนของเบต้าเคซีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ในปริมาณสูงใกล้เคียงกับนมแม่

นมแพะซิงเกิ้ลฟาร์ม
ผสมนมผงหรือไม่

นมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม ผลิตจากน้ำนมแพะแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง

ถ้าดื่มนมวัวแล้วท้องเสีย
ดื่มนมแพะจะท้องเสียไหม

ดื่มนมวัวแล้วท้องเสีย อาจเกิดจากการแพ้น้าตาลแลคโตส ซึ่งในนมแพะก็มีปริมาณน้ำตาลแลคโตสใกล้เคียงกับนมวัว ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการท้องเสียได้

นมแพะมีกลิ่นเฉพาะของตัวนมแพะ แต่ไม่มีกลิ่นที่มีลักษณะไม่พึ่งประสงค์ เนื่องจากแพะของเราถูกเลี้่ยงด้วยอาหารที่เหมาะสมและมีการดูแลโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

สาเหตุของคนแพ้นมวัว 2 มีสาเหตุหลักๆ คือ
1) การแพ้น้ำตาลแลคโตส : โดยมากผู้แพัน้ำตาลแลคโตสจะมีอาการไม่สบายท้องหลังจากดื่มนม น้ำตาลแลคโตสในนมแพะมีปริมาณน้อยกว่าในนมวัว ทำให้ผู้ที่แพ้นมวัวและหันมาดื่มนมแพะจะมีโอกาสไม่สบายท้องน้อยกว่าหรืออาจไม่พบอาการ
2) การแพ้โปรตีนจากน้ำนม : การแพ้โปรตีนจากน้ำนมผู้แพ้อาจมีอาการ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน ไอ หอบ เป็นต้น กรณีนี้ไม่สามารถดื่มนมแพะได้ เนื่องจากโครงสร้างโปรตีนของนมแพะและนมวัวนั้นเหมือนกัน ผู้ที่แพ้นมวัวก็จะมีโอกาสแพ้นมแพะได้เหมือนกัน

นมแพะเหมาะสมกับเด็กและคนทุกวัย เนื่องจากในนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ และมีปริมาณสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง เรียกว่า ไบโอแอคทีฟ คอมโพเนนท์ (Bioactive Components)

นมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม ผลิตจากน้ำนมแพะแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง

เนื่องจากนมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การรับน้ำนมแพะดิบที่มาจากฟาร์มแพะนมเดี่ยว ซึ่งมีการจัดการสุขลักษณะฟาร์มที่ดี ควบคุมความเย็นเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ตลอดการจัดเก็บและระหว่างขนส่งมายังโรงงานทุกวัน เมื่อนมดิบสดใหม่ส่งถึงโรงงานจะผ่านกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล

ในนมแพะมีสารอาหารกลุ่มแร่ธาตุ คือ แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในนมวัว ซึ่งช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

จริง เนื่องจากนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ตามธรรมชาติ (Natural Nucleotide) 5 ชนิดที่คล้ายกับนมแม่ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และมีสัดส่วนของเบต้าเคซีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ในปริมาณสูงใกล้เคียงกับนมแม่
ดื่มนมวัวแล้วท้องเสีย อาจเกิดจากการแพ้น้ำตาลแลคโตส ซึ่งในนมแพะก็มีปริมาณน้ำตาลแลคโตสใกล้เคียงกับนมวัว ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการท้องเสียได้