โปรตีนในนมแพะคืออะไร

มีโปรตีน CPP (Casein Phosphopeptides)
เป็นตัวช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุสำคัญต่างๆ
เข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีแอลฟ่า เอสวัน น้อยกว่านมวัว
ถึง 8 เท่า ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยยาก

มีโปรตีนเบต้าแลคโตกลอบบูลิน น้อยกว่านมวัว
3 เท่า ซึ่งเป็นโปรตีนก่อแพ้ที่มีขนาดใหญ่ย่อยยาก จึงเหลือตกค้าง อยู่ในลำใส้ กลายเป็นสารก่อแพ้กระตุ้นให้ร่างกายแสดงอาการ แพ้ออกมา เช่น อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น

ไขมันโมเลกุลเล็กดียังไง?

ขนาดไขมันในนมแพะเล็กกว่าในนมวัว และประกอบด้วยกรดไขมันสายโซ่ขนาดกลางประมาณ 35%
ซึ่งต่างจากในนมวัวถึง 17% ทำให้ร่างกายสามารถย่อย และนำไปใช้ได้ง่าย

ไขมันโมเลกุลเล็ก
ย่อยและดูดซึมง่าย

แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้าง
กระดูกและฟันที่แข็งแรง

มีวิตามิน บี1 ช่วยใน
การทำงานของระบบประสาท
และกล้ามเนื้อ

มีวิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกาย
ได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต
โปรตีนและไขมัน

มีโปรตีน ให้กรดอะมิโนที่จำเป็น
ต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆ
ในร่างกาย

ขั้นตอนการผลิต

SINGLE FARM

MACHINE
MILKING

INSTANTLY
COOLING

PASTEURIZED & CHILLED

FRESH DELIVERY

ถาม-ตอบ

นมแพะมีกลิ่นหรือไม่

นมแพะมีกลิ่นเฉพาะของตัวนมแพะ แต่ไม่มีกลิ่นที่มีลักษณะไม่พึ่งประสงค์ เนื่องจากแพะของเราถูกเลี้่ยงด้วยอาหารที่เหมาะสมและมีการดูแลโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ทำไมนมแพะ
ของซิงเกิ้ลฟาร์มถึงดีกว่า

เนื่องจากนมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การรับน้ำนมแพะดิบที่มาจากฟาร์มแพะนมเดี่ยว ซึ่งมีการจัดการสุขลักษณะฟาร์มที่ดี ควบคุมความเย็นเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ตลอดการจัดเก็บและระหว่างขนส่งมายังโรงงานทุกวัน เมื่อนมดิบสดใหม่ส่งถึงโรงงานจะผ่านกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล

คนแพ้นมวัวสามารถทานได้มั้ย

สาเหตุของคนแพ้นมวัวมี 2 สาเหตุหลักๆ คือ
1) การแพ้น้ำตาลแลคโตส : โดยมากผู้แพัน้ำตาลแลคโตสจะมีอาการไม่สบายท้องหลังจากดื่มนมน้ำตาลแลคโตสในนมแพะมีปริมาณน้อยกว่าในนมวัว ทำให้ผู้ที่แพ้นมวัวและหันมาดื่มนมแพะจะมีโอกาสไม่สบายท้องน้อยกว่าหรืออาจไม่พบอาการ
2) การแพ้โปรตีนจากน้ำนม : การแพ้โปรตีนจากน้ำนมผู้แพ้อาจมีอาการ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน ไอ หอบ เป็นต้น กรณีนี้ไม่สามารถดื่มนมแพะได้ เนื่องจากโครงสร้างโปรตีนของนมแพะและนมวัวนั้นเหมือนกันผู้ที่แพ้นมวัวก็จะมีโอกาสแพ้นมแพะได้เหมือนกัน

สารอาหารเยอะกว่านมวัวหรือไม่

ในนมแพะมีสารอาหารกลุ่มแร่ธาตุ คือ แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในนมวัว ซึ่งช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

นมแพะเหมาะสำหรับเด็กหรือไม่

นมแพะเหมาะสมกับเด็กและคนทุกวัย เนื่องจากในนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ และมีปริมาณสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง เรียกว่า ไบโอแอคทีฟ คอมโพเนนท์ (Bioactive Components)

นมแพะใกล้เคียงกับนมแม่
มากกว่าวัว จริงหรือไม่

จริง เนื่องจากนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ตามธรรมชาติ (Natural Nucleotide) 5 ชนิดที่คล้ายกับนมแม่ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และมีสัดส่วนของเบต้าเคซีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ในปริมาณสูงใกล้เคียงกับนมแม่

นมแพะซิงเกิ้ลฟาร์ม
ผสมนมผงหรือไม่

นมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม ผลิตจากน้ำนมแพะแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง

ถ้าดื่มนมวัวแล้วท้องเสีย
ดื่มนมแพะจะท้องเสียไหม

ดื่มนมวัวแล้วท้องเสีย อาจเกิดจากการแพ้น้าตาลแลคโตส ซึ่งในนมแพะก็มีปริมาณน้ำตาลแลคโตสใกล้เคียงกับนมวัว ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการท้องเสียได้

นมแพะมีกลิ่นเฉพาะของตัวนมแพะ แต่ไม่มีกลิ่นที่มีลักษณะไม่พึ่งประสงค์ เนื่องจากแพะของเราถูกเลี้่ยงด้วยอาหารที่เหมาะสมและมีการดูแลโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

สาเหตุของคนแพ้นมวัว 2 มีสาเหตุหลักๆ คือ
1) การแพ้น้ำตาลแลคโตส : โดยมากผู้แพัน้ำตาลแลคโตสจะมีอาการไม่สบายท้องหลังจากดื่มนม น้ำตาลแลคโตสในนมแพะมีปริมาณน้อยกว่าในนมวัว ทำให้ผู้ที่แพ้นมวัวและหันมาดื่มนมแพะจะมีโอกาสไม่สบายท้องน้อยกว่าหรืออาจไม่พบอาการ
2) การแพ้โปรตีนจากน้ำนม : การแพ้โปรตีนจากน้ำนมผู้แพ้อาจมีอาการ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน ไอ หอบ เป็นต้น กรณีนี้ไม่สามารถดื่มนมแพะได้ เนื่องจากโครงสร้างโปรตีนของนมแพะและนมวัวนั้นเหมือนกัน ผู้ที่แพ้นมวัวก็จะมีโอกาสแพ้นมแพะได้เหมือนกัน

นมแพะเหมาะสมกับเด็กและคนทุกวัย เนื่องจากในนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ และมีปริมาณสารอาหารจากธรรมชาติในปริมาณสูง เรียกว่า ไบโอแอคทีฟ คอมโพเนนท์ (Bioactive Components)

นมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม ผลิตจากน้ำนมแพะแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง

เนื่องจากนมแพะ ตรา ซิงเกิ้ลฟาร์ม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การรับน้ำนมแพะดิบที่มาจากฟาร์มแพะนมเดี่ยว ซึ่งมีการจัดการสุขลักษณะฟาร์มที่ดี ควบคุมความเย็นเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ตลอดการจัดเก็บและระหว่างขนส่งมายังโรงงานทุกวัน เมื่อนมดิบสดใหม่ส่งถึงโรงงานจะผ่านกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสากล

ในนมแพะมีสารอาหารกลุ่มแร่ธาตุ คือ แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในนมวัว ซึ่งช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

จริง เนื่องจากนมแพะ มีระบบการสร้างน้ำนมแบบอะโพไคร์น (Apocrine) ซึ่งเป็นระบบสร้างน้ำนมแบบเดียวกับนมแม่ ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ตามธรรมชาติ (Natural Nucleotide) 5 ชนิดที่คล้ายกับนมแม่ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และมีสัดส่วนของเบต้าเคซีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ในปริมาณสูงใกล้เคียงกับนมแม่

ดื่มนมวัวแล้วท้องเสีย อาจเกิดจากการแพ้น้ำตาลแลคโตส ซึ่งในนมแพะก็มีปริมาณน้ำตาลแลคโตสใกล้เคียงกับนมวัว ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการท้องเสียได้